Vivat Konstytucja 3 Maja! - Wezwanie Komitetu Obchodowego w Kielcach do wzięcia udziału w pochodzie narodowym w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja

27. [Wezwanie Komitetu Obchodowego w Kielcach do wzięcia udziału w pochodzie narodowym w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja] Kielce, 3 maja 1916, Archiwum Narodowe w Krakowie, Zbiór afiszy i plakatów, sygn. 29/665/2395

27. [Wezwanie Komitetu Obchodowego w Kielcach do wzięcia udziału w pochodzie narodowym w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja] Kielce, 3 maja 1916 Archiwum Narodowe w Krakowie, Zbiór afiszy i plakatów, sygn. 29/665/2395