Vivat Konstytucja 3 Maja! - Konecki Komitet Obchodu 3 Maja wzywa wszystkich obywateli do powszechnego udziału w uroczystościach z okazji 125. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja

30. [Konecki Komitet Obchodu 3 Maja wzywa wszystkich obywateli do powszechnego udziału w uroczystościach z okazji 125. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja] Końskie, kwiecień 1916, Archiwum Narodowe w Krakowie, Zbiór afiszy i plakatów, sygn. 29/665/2399

30. [Konecki Komitet Obchodu 3 Maja wzywa wszystkich obywateli do powszechnego udziału w uroczystościach z okazji 125. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja] Końskie, kwiecień 1916 Archiwum Narodowe w Krakowie, Zbiór afiszy i plakatów, sygn. 29/665/2399