Vivat Konstytucja 3 Maja! - Ogłoszenie o uroczystym koncercie w dniu 3 maja 1916 roku, w teatrze Apollo w Kielcach

28. [Ogłoszenie o uroczystym koncercie w dniu 3 maja 1916 roku, w teatrze Apollo w Kielcach, z okazji 125-tej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja 1791], Archiwum Narodowe w Krakowie, Zbiór afiszy i plakatów, sygn. 29/665/2396

28. [Ogłoszenie o uroczystym koncercie w dniu 3 maja 1916 roku, w teatrze Apollo w Kielcach, z okazji 125-tej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja 1791] Archiwum Narodowe w Krakowie, Zbiór afiszy i plakatów, sygn. 29/665/2396