Vivat Konstytucja 3 Maja! - Program uroczystości 3 maja w Krakowie w 1938 r.

69. Obywatele! [program uroczystości 3 maja w Krakowie w 1938 r. obchodzonych pod hasłem ”Mocna armia i powszechne oświecenie najszerszych rzesz” – wezwanie mieszkańców do zbiórki pieniędzy na fundusz Towarzystwa Szkoły Ludowej] , 30 kwietnia 1938, Archiwum Narodowe w Krakowie, Zbiór afiszy i plakatów, sygn. 29/665/2412

69. Obywatele! [program uroczystości 3 maja w Krakowie w 1938 r. obchodzonych pod hasłem ”Mocna armia i powszechne oświecenie najszerszych rzesz” - wezwanie mieszkańców do zbiórki pieniędzy na fundusz Towarzystwa Szkoły Ludowej] , 30 kwietnia 1938 Archiwum Narodowe w Krakowie, Zbiór afiszy i plakatów, sygn. 29/665/2412