Vivat Konstytucja 3 Maja! - Porządek uroczystego pochodu [w Krakowie] w dniu 3 maja 1914

9. Porządek uroczystego pochodu [w Krakowie] w dniu 3 maja 1914, Archiwum Narodowe w Krakowie, Zbiór afiszy i plakatów, sygn. 29/665/2403

9. Porządek uroczystego pochodu [w Krakowie] w dniu 3 maja 1914 Archiwum Narodowe w Krakowie, Zbiór afiszy i plakatów, sygn. 29/665/2403