Vivat Konstytucja 3 Maja! - Naczelny Komitet Narodowy wzywa do udziału w obchodach rocznicy 3 maja

10. [Naczelny Komitet Narodowy wzywa do udziału w obchodach rocznicy 3 maja i zamanifestowania poparcia dla idei oraz działalności Legionów] Kraków, 3 maja 1915, Archiwum Narodowe w Krakowie, Zbiór afiszy i plakatów, sygn. 29/665/2404

10. [Naczelny Komitet Narodowy wzywa do udziału w obchodach rocznicy 3 maja i zamanifestowania poparcia dla idei oraz działalności Legionów] Kraków, 3 maja 1915 Archiwum Narodowe w Krakowie, Zbiór afiszy i plakatów, sygn. 29/665/2404