Vivat Konstytucja 3 Maja! - Program uroczystości z okazji 145. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

65. [Program uroczystości z okazji 145. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja – wezwanie mieszkańców do ozdobienia domów chorągwiami i zbiórki datków na fundusz Towarzystwa Szkoły Ludowej] Kraków, 29 kwietnia 1936, Archiwum Narodowe w Krakowie, Zbiór afiszy i plakatów, sygn. 29/665/2409

65. [Program uroczystości z okazji 145. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja - wezwanie mieszkańców do ozdobienia domów chorągwiami i zbiórki datków na fundusz Towarzystwa Szkoły Ludowej] Kraków, 29 kwietnia 1936 Archiwum Narodowe w Krakowie, Zbiór afiszy i plakatów, sygn. 29/665/2409