Vivat Konstytucja 3 Maja! - Komitet ku uczczeniu rocznicy Konstytucji 3 maja wzywa obywateli Kielc do wzięcia udziału w dniu 3 maja w uroczystym nabożeństwie

29. Polacy! [Komitet ku uczczeniu rocznicy Konstytucji 3 maja wzywa obywateli Kielc do wzięcia udziału w dniu 3 maja w uroczystym nabożeństwie, udekorowania domów flagami narodowymi i zbiórki pieniędzy na cele oświaty narodowej] Kielce, 3 maja 1916, Archiwum Narodowe w Krakowie, Zbiór afiszy i plakatów, sygn. 29/665/2397

29. Polacy! [Komitet ku uczczeniu rocznicy Konstytucji 3 maja wzywa obywateli Kielc do wzięcia udziału w dniu 3 maja w uroczystym nabożeństwie, udekorowania domów flagami narodowymi i zbiórki pieniędzy na cele oświaty narodowej] Kielce, 3 maja 1916 Archiwum Narodowe w Krakowie, Zbiór afiszy i plakatów, sygn. 29/665/2397