Vivat Konstytucja 3 Maja! - Rocznica trzeciego Maja

85. Rocznica trzeciego Maja, artykuł prasowy zamieszczony nr 102 krakowskiego „Czasu” z 4 maja 1929, w 138. Rocznice uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Archiwum Narodowe w Krakowie, Zbiór Ikonograficzny Jana Augustyna, sygn. 29/673/1/9 s. 1

85. Rocznica trzeciego Maja, artykuł prasowy zamieszczony nr 102 krakowskiego „Czasu” z 4 maja 1929, w 138. Rocznice uchwalenia Konstytucji 3 Maja Archiwum Narodowe w Krakowie, Zbiór Ikonograficzny Jana Augustyna, sygn. 29/673/1/9 s. 1