Vivat Konstytucja 3 Maja! - Ustawa Rządowa oraz inne podstawowe ustawy Sejmu Czteroletniego

4. Ustawa Rządowa oraz inne podstawowe ustawy Sejmu Czteroletniego regulujące zreformowany ustrój polityczno-społeczny Rzeczypospolitej. Druk: „w Warszawie u P[iotra] Dufour[a] Konsyl[iarza] Nadw[ornego]J.K.Mci i Dyrektora Druk[arni] Korp[usu] Kad[etów], 1791, Archiwum Główne Akt Dawnych, Biblioteka, SD I 50

4. Ustawa Rządowa oraz inne podstawowe ustawy Sejmu Czteroletniego regulujące zreformowany ustrój polityczno-społeczny Rzeczypospolitej. Druk: „w Warszawie u P[iotra] Dufour[a] Konsyl[iarza] Nadw[ornego]J.K.Mci i Dyrektora Druk[arni] Korp[usu] Kad[etów], 1791 Archiwum Główne Akt Dawnych, Biblioteka, SD I 50