Vivat Konstytucja 3 Maja! - Obchody rocznicy konstytucji 3 Maja w Warszawie

40. Obchody rocznicy konstytucji 3 Maja w Warszawie. Uroczysty pochód w Warszawie. Skauci. Odbitka pozytywowa fotografii Mariana Fuksa, Archiwum Narodowe w Krakowie, Zbiór Wincentego Łepkowskiego, sygn. 29/682/0/3.2/240

40. Obchody rocznicy konstytucji 3 Maja w Warszawie. Uroczysty pochód w Warszawie. Skauci. Odbitka pozytywowa fotografii Mariana Fuksa Archiwum Narodowe w Krakowie, Zbiór Wincentego Łepkowskiego, sygn. 29/682/0/3.2/240