Vivat Konstytucja 3 Maja! - Okolicznościowy druk ulotny

13. Okolicznościowy druk ulotny, Archiwum Narodowe w Krakowie, Archiwum Naczelnego Komitetu Narodowego, sygn. 29/530/0/7/610

13. Okolicznościowy druk ulotny Archiwum Narodowe w Krakowie, Archiwum Naczelnego Komitetu Narodowego, sygn. 29/530/0/7/610