Vivat Konstytucja 3 Maja! - Program obchodów 125. rocznicy Konstytucji 3 maja w Radomiu

17. [Program obchodów 125. rocznicy Konstytucji 3 maja w Radomiu w 1916 – wezwanie mieszkańców do składania datków na rzecz szkolnictwa], Archiwum Narodowe w Krakowie, Zbiór afiszy i plakatów, sygn. 29/665/2423

17. [Program obchodów 125. rocznicy Konstytucji 3 maja w Radomiu w 1916 - wezwanie mieszkańców do składania datków na rzecz szkolnictwa] Archiwum Narodowe w Krakowie, Zbiór afiszy i plakatów, sygn. 29/665/2423