Vivat Konstytucja 3 Maja! - Program uroczystości 3 Maja 1937 w Krakowie

67. [Program uroczystości 3 Maja 1937 w Krakowie – wezwanie obywateli do przestrzegania postanowień nowej Konstytucji Kwietniowej z 1935] Kraków, 30 kwietnia 1937, Archiwum Narodowe w Krakowie, Zbiór afiszy i plakatów, sygn. 29/665/2410

67. [Program uroczystości 3 Maja 1937 w Krakowie - wezwanie obywateli do przestrzegania postanowień nowej Konstytucji Kwietniowej z 1935] Kraków, 30 kwietnia 1937 Archiwum Narodowe w Krakowie, Zbiór afiszy i plakatów, sygn. 29/665/2410