Vivat Konstytucja 3 Maja! - Karta tytułowa „Gazety Warszawskiej” z 7 maja 1791 – reprint

77. Karta tytułowa „Gazety Warszawskiej” z 7 maja 1791 – reprint

Archiwum Narodowe w Krakowie, Zbiór Ikonograficzny Jana Augustyna, sygn. 29/673/1/8

Karta tytułowa „Gazety Warszawskiej” z 7 maja 1791 – reprint,