Vivat Konstytucja 3 Maja! - Program uroczystości z okazji rocznicy Konstytucji 3 maja w Piotrkowie Trybunalskim

15. Rodacy! [program uroczystości z okazji rocznicy Konstytucji 3 maja w Piotrkowie Trybunalskim – wezwanie mieszkańców do udziału w obchodach w dniach 2-3 V 1915], Archiwum Narodowe w Krakowie, Zbiór afiszy i plakatów, sygn. 29/665/2418

 15. Rodacy! [program uroczystości z okazji rocznicy Konstytucji 3 maja w Piotrkowie Trybunalskim - wezwanie mieszkańców do udziału w obchodach w dniach 2-3 V 1915] Archiwum Narodowe w Krakowie, Zbiór afiszy i plakatów, sygn. 29/665/2418