Vivat Konstytucja 3 Maja! - Reprodukcja podobizny Stanisława Staszica

78. Reprodukcja podobizny Stanisława Staszica, Archiwum Narodowe w Krakowie, Zbiór Ikonograficzny Jana Augustyna, sygn. 29/673/1/8

78. Reprodukcja podobizny Stanisława Staszica, Archiwum Narodowe w Krakowie, Zbiór Ikonograficzny Jana Augustyna, sygn. 29/673/1/8