Vivat Konstytucja 3 Maja! - Program obchodów 127. rocznicy Konstytucji 3 maja

63. [Program obchodów 127. rocznicy Konstytucji 3 maja – wezwanie mieszkańców Krakowa do udziału w uroczystościach] Kraków, kwiecień 1918, Archiwum Narodowe w Krakowie, Zbiór afiszy i plakatów, sygn. 29/665/2407

63. [Program obchodów 127. rocznicy Konstytucji 3 maja - wezwanie mieszkańców Krakowa do udziału w uroczystościach] Kraków, kwiecień 1918 Archiwum Narodowe w Krakowie, Zbiór afiszy i plakatów, sygn. 29/665/2407