Vivat Konstytucja 3 Maja! - Program obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Zamościu w 1916 r.

20 [Program obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Zamościu w 1916 – wezwanie mieszkańców do zbiórki pieniędzy na oświatę], Archiwum Narodowe w Krakowie, Zbiór afiszy i plakatów, sygn. 29/665/2430

21. [Program obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Zamościu w 1916 - wezwanie mieszkańców do zbiórki pieniędzy na oświatę] Archiwum Narodowe w Krakowie, Zbiór afiszy i plakatów, sygn. 29/665/2430