100 lat PUBLICZNEJ SŁUŻBY CYWILNEJ w POLSCE - Zawiadomienie dla Wojewody Krakowskiego dotyczące uczestnika egzaminu na stanowisko I kategorii z 5.04.1939 r.

Zawiadomienie dla Wojewody Krakowskiego dotyczące uczestnika egzaminu na stanowisko I kategorii z 5.04.1939 r.

Archiwum Narodowe w Krakowie, Urząd Wojewódzki Krakowski, sygn. 29/206/805