100 lat PUBLICZNEJ SŁUŻBY CYWILNEJ w POLSCE - Zaproszenie do udziału w kursie administracyjnym przy Ministerstwie Administracji Publicznej

Zaproszenie do udziału w kursie administracyjnym przy Ministerstwie Administracji Publicznej z 23.10.1947 przesłane do Wojewody Krakowskiego wraz z informacją organizacyjną z 13 listopada 1947

Archiwum Narodowe w Krakowie, Urząd Wojewódzki Krakowski, sygn. 29/691/450