100 lat PUBLICZNEJ SŁUŻBY CYWILNEJ w POLSCE - Regulamin przyjmowania kandydatów na stanowiska I kategorii, 1930

Regulamin przyjmowania kandydatów na stanowiska I kategorii oraz przebiegu służby przygotowawczej – okólnik z załącznikami podpisany przez Ministra Spraw Wewnętrznych Henryka Józewskiego w dniu 28.02.1930

Archiwum Narodowe w Krakowie, Urząd Wojewódzki Krakowski, sygn. 29/206/5