100 lat PUBLICZNEJ SŁUŻBY CYWILNEJ w POLSCE - Wykazy osób, które zgłosiły się do służby w administracji ogólnej w województwie krakowskim w styczniu 1945

Wykazy osób, które zgłosiły się do służby w administracji ogólnej w województwie krakowskim w styczniu 1945 (fragment wykazu, sporządzonego wg następujących danych: imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, wykształcenie, charakter służbowy/zatrudnienie w roku 1939 / podczas okupacji, przynależność partyjna, stosunek do służby wojskowej)

Archiwum Narodowe w Krakowie, Urząd Wojewódzki Krakowski, sygn. 29/691/453