100 lat PUBLICZNEJ SŁUŻBY CYWILNEJ w POLSCE - Lista zakwalifikowanych pracowników Wydziału Pomiarów wraz z listami kwalifikacyjnymi pracowników 1946 rok (wybór)

Lista zakwalifikowanych pracowników Wydziału Pomiarów wraz z listami kwalifikacyjnymi pracowników 1946 rok (wybór)

Archiwum Narodowe w Krakowie, Urząd Wojewódzki Krakowski, sygn. 29/691/456