100 lat PUBLICZNEJ SŁUŻBY CYWILNEJ w POLSCE - Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Ignacy Mościcki w Krakowie podczas przejazdu przez Kraków z wojewodą Ludwikiem Darowskim, 1927, autor fotografii nieznany

Archiwum Narodowe w Krakowie, Zbiór Fotograficzny, sygn. 29/670/1324