100 lat PUBLICZNEJ SŁUŻBY CYWILNEJ w POLSCE - Program III. części egzaminu dla urzędników wykształcenia prawniczego – b. zabór rosyjski – prawo cywilne

Program III. części egzaminu dla urzędników wykształcenia prawniczego – b. zabór rosyjski – prawo cywilne

Archiwum Narodowe w Krakowie, Urząd Wojewódzki Krakowski, sygn. 29/206/805