100 lat PUBLICZNEJ SŁUŻBY CYWILNEJ w POLSCE - Powołanie Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na stanowiska I kategorii w państwowej służbie administracyjnej, 1948

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na stanowiska I kategorii w państwowej służbie administracyjnej z Ministerstwa Administracji Publicznej z 9 lutego 1948

Archiwum Narodowe w Krakowie, Urząd Wojewódzki Krakowski, sygn. 29/691/444