100 lat PUBLICZNEJ SŁUŻBY CYWILNEJ w POLSCE - Skład komisji egzaminacyjnych dla kandydatów na stanowiska I, II, III kategorii w państwowej służbie administracyjnej, 1948-1949

Skład komisji egzaminacyjnych dla kandydatów na stanowiska I, II, III kategorii w państwowej służbie administracyjnej, 1948-1949

Archiwum Narodowe w Krakowie, Urząd Wojewódzki Krakowski, sygn. 29/691/444