100 lat PUBLICZNEJ SŁUŻBY CYWILNEJ w POLSCE - Program egzaminu ze znajomości przepisów o państwowej służbie cywilnej dla urzędników I kategorii

Program egzaminu ze znajomości przepisów o państwowej służbie cywilnej dla urzędników I kategorii

Archiwum Narodowe w Krakowie, Urząd Wojewódzki Krakowski, sygn. 29/206/805