100 lat PUBLICZNEJ SŁUŻBY CYWILNEJ w POLSCE - Program egzaminu ze znajomości ustroju dla urzędników I kategorii

Program egzaminu ze znajomości ustroju i zakresu działania władz i urzędów państwowych i samorządowych dla urzędników I kategorii

Archiwum Narodowe w Krakowie, Urząd Wojewódzki Krakowski, sygn. 29/206/805