100 lat PUBLICZNEJ SŁUŻBY CYWILNEJ w POLSCE - Program egzaminu ze znajomości przepisów kancelaryjno-manipulacyjnych

Program egzaminu ze znajomości przepisów kancelaryjno-manipulacyjnych dla urzędników I kategorii

Archiwum Narodowe w Krakowie, Urząd Wojewódzki Krakowski, sygn. 29/206/805