100 lat PUBLICZNEJ SŁUŻBY CYWILNEJ w POLSCE - Protokoły komisji egzaminacyjnej urzędników I-ej kategorii

Protokoły komisji egzaminacyjnej dla urzędników (kandydatów) I ej kategorii (fragment) z lat 1932, 1933, 1937, 1939

Archiwum Narodowe w Krakowie, Urząd Wojewódzki Krakowski, sygn. 29/206/11