100 lat PUBLICZNEJ SŁUŻBY CYWILNEJ w POLSCE - Instrukcja Prezesa Rady Ministrów o sposobie sporządzania ocen i prowadzenia list kwalifikacyjnych (fragment), 1937

Instrukcja Prezesa Rady Ministrów o sposobie sporządzania ocen i prowadzenia list kwalifikacyjnych (fragment), 1937

Archiwum Narodowe w Krakowie, Urząd Wojewódzki Krakowski, sygn. 29/206/5