100 lat PUBLICZNEJ SŁUŻBY CYWILNEJ w POLSCE - Program III. części egzaminu dla urzędników bez wykształcenia prawniczego – Małopolska

Program III. części egzaminu dla urzędników bez wykształcenia prawniczego – Małopolska

Archiwum Narodowe w Krakowie, Urząd Wojewódzki Krakowski, sygn. 29/206/805