100 lat PUBLICZNEJ SŁUŻBY CYWILNEJ w POLSCE - Rysunek T. Korpala z więzienia w Nowym Wiśniczu z 1940 roku

Rysunek T. Korpala przedstawiający obieranie ziemniaków w więzieniu w Nowym Wiśniczu 12 lutego 1940, (od lewej) ojciec jezuita ks. Wiktor Maćko, prof. dr ks. Marian Morawski, poseł dr Józef Putek, były wojewoda krakowski Michał Gnoiński, ks. Prałat dr Józef Rychlicki. W górze po prawej studium głowy J. Putka, w dole p prawej – M. Gnoińskiego, fotografia

Archiwum Narodowe w Krakowie, Zbiór Fotograficzny, sygn. 29/670/4927