100 lat PUBLICZNEJ SŁUŻBY CYWILNEJ w POLSCE - Pismo okólne z Ministerstwa Administracji Publicznej z 9 kwietnia 1947 w sprawie przyznania specjalnych wynagrodzeń

Pismo okólne z Ministerstwa Administracji Publicznej z 9 kwietnia 1947 w sprawie przyznania specjalnych wynagrodzeń pracownikom o szczególnie wysokich kwalifikacjach z Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie i starostw powiatowych w województwie krakowskim

Archiwum Narodowe w Krakowie, Urząd Wojewódzki Krakowski, sygn. 29/691/470