100 lat PUBLICZNEJ SŁUŻBY CYWILNEJ w POLSCE - Pismo w sprawie ukonstytuowania komisji egzaminacyjnej, 1925

Pismo z 28 stycznia 1925 Ministra Spraw Wewnętrznych Cyryla Ratajskiego do Wojewody Krakowskiego w sprawie ukonstytuowania komisji egzaminacyjnej

Archiwum Narodowe w Krakowie, Urząd Wojewódzki Krakowski, sygn. 29/206/11 s. 309