100 lat PUBLICZNEJ SŁUŻBY CYWILNEJ w POLSCE - Odpis zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie kwalifikowania pracowników z 20 maja 1946

Odpis zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie kwalifikowania pracowników z 20 maja 1946

Archiwum Narodowe w Krakowie, Urząd Wojewódzki Krakowski, sygn. 29/691/453