100 lat PUBLICZNEJ SŁUŻBY CYWILNEJ w POLSCE - Księga protokołów komisji egzaminacyjnej dla kandydatów na stanowiska III kategorii

Księga protokołów komisji egzaminacyjnej dla kandydatów na stanowiska III kategorii w państwowej służbie administracyjnej z 1933 i 1936 (fragment)

Archiwum Narodowe w Krakowie, Urząd Wojewódzki Krakowski, sygn. 29/206/11