100 lat PUBLICZNEJ SŁUŻBY CYWILNEJ w POLSCE - Zwolnienia pracowników ze służby w administracji ogólnej w województwie krakowskim

Zwolnienia pracowników ze służby w administracji ogólnej w województwie krakowskim (sprawa Wojciecha Włochowicza: udokumentowanie przebiegu pracy i zamieszkania, życiorys, ankieta personalna, prośba do Urzędu Wojewódzkiego z 6.04.1950 o kompletne akta, prośba z Miejskiego Handlu Detalicznego o opinię dotyczącą pracownika z opinia negatywną w związku z jego poglądami politycznymi)

Archiwum Narodowe w Krakowie, Urząd Wojewódzki Krakowski, sygn. 29/691/450