100 lat PUBLICZNEJ SŁUŻBY CYWILNEJ w POLSCE - Program egzaminu ze znajomości ustawy konstytucyjnej dla urzędników I kategorii

Program egzaminu ze znajomości ustawy konstytucyjnej dla urzędników I kategorii wraz z pismem przewodnim z Ministerstwa Robót Publicznych z 23.11.1934

Archiwum Narodowe w Krakowie, Urząd Wojewódzki Krakowski, sygn. 29/206/805