Teatr Rapsodyczny - Dokumenty

Podstawowym źródłem informacji na temat funkcjonowania Teatru Rapsodycznego są dokumenty wytworzone w toku jego działalności. Przechowują pamięć o tych bardziej i mniej znaczących momentach z życia Teatru, jego problemach i sukcesach. Jednak zawarte w nich treści prezentują coś więcej niż konkretną historię zespołu Mieczysława Kotlarczyka.

Jak w soczewce skupia się w nich obraz całej sieci zależności od władzy, w jaką uwikłane były instytucje kulturalne działające w okresie PRL-u, uwidaczniając potęgę wpływu aparatu partyjnego na kształt twórczości artystycznej i życia kulturalnego epoki.

Zezwolenie na zorganizowanie i prowadzenie Teatru Rapsodycznego w Krakowie, 1945 (ANK, Urząd Wojewódzki Krakowski, sygn. UW II 3847) Wykaz teatrów działających na terenie miasta Krakowa na dzień 1 listopada 1945, 1945
(ANK, Urząd Wojewódzki Krakowski, sygn. UW II 3846) Pismo dyrekcji Teatru do Ministerstwa Kultury i Sztuki o wsparcie finansowe planowanych przedstawień przygotowywanych na okres Kongresu Zjednoczeniowego PPS i PPR (wspomniana entuzjastyczna opinia S. Obrazcowa prawdopodobnie uratowała Teatr Rapsodyczny od pierwszej próby likwidacji), 1948
(ANK, Urząd Wojewódzki Krakowski, sygn. UW II 3846) Zgoda Ministerstwa Kultury i Sztuki na wystawienie sztuki „Beniowski” J. Słowackiego z pominięciem fragmentów objętych cenzurą, 1949 (ANK, Teatr Rapsodyczny w Krakowie, sygn. TRK 31) Fragment sztuki Pieczęć Wojewódzkiego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Krakowie, 1961
(ANK, Teatr Rapsodyczny w Krakowie, sygn. TRK 21) Pismo z propozycją telewizyjnej realizacji List Jana Brzechwy do Tadeusza Kotlarczyka zawierający zgodę na wykorzystanie przekładu „Rusłana i Ludmiły” A. Puszkina, 1962 (ANK, Teatr Rapsodyczny w Krakowie, sygn. TRK 22) Zezwolenie na wystawienie sztuki Sz. Rustaweli „Prawdziwa historia zdobycia Meksyku” na terenie miasta Rzeszowa, 1963 (ANK, Teatr Rapsodyczny w Krakowie, sygn. TRK 22) Zezwolenie na wystawienie sztuki Sz. Rustaweli Uchwała Rady Narodowej miasta Krakowa reaktywująca działalność Teatru Rapsodycznego, 1957
(ANK, Prezydium Rady Narodowej Miasta Krakowa, sygn. 29/701/2463) Informacja Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Krakowie-Zwierzyńcu na temat uroczystości jubileuszowych 25-lecia Teatru Rapsodycznego (s. 1), 1966
(ANK, Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Krakowie, sygn. KW PZPR 1362) Informacja Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Krakowie-Zwierzyńcu na temat uroczystości jubileuszowych 25-lecia Teatru Rapsodycznego (s. 2), 1966
(ANK, Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Krakowie, sygn. KW PZPR 1362) List Mieczysława Kotlarczyka do I Sekretarza Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Krakowie będący odpowiedzią na informację o planowanym zdymisjonowaniu go ze stanowiska dyrektora Teatru Rapsodycznego (s. 1), 1967
(ANK, Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Krakowie, sygn. KW PZPR 1362) List Mieczysława Kotlarczyka do I Sekretarza Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Krakowie będący odpowiedzią na informację o planowanym zdymisjonowaniu go ze stanowiska dyrektora Teatru Rapsodycznego (s. 2), 1967
(ANK, Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Krakowie, sygn. KW PZPR 1362) Wyciąg z protokołu z zebrania POP PZPR przy Teatrze Rapsodycznym odbytego w dniu 27 lutego 1967 roku zawierający zarzuty kierowane pod adresem Mieczysława Kotlarczyka (s. 1), 1967
(ANK, Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Krakowie, sygn. KW PZPR 1362) Wyciąg z protokołu z zebrania POP PZPR przy Teatrze Rapsodycznym odbytego w dniu 27 lutego 1967 roku zawierający zarzuty kierowane pod adresem Mieczysława Kotlarczyka (s. 2), 1967
(ANK, Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Krakowie, sygn. KW PZPR 1362) Wyciąg z protokołu z zebrania POP PZPR przy Teatrze Rapsodycznym odbytego w dniu 27 lutego 1967 roku zawierający zarzuty kierowane pod adresem Mieczysława Kotlarczyka (s. 3), 1967
(ANK, Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Krakowie, sygn. KW PZPR 1362) Pierwsza strona pisma powołującego Teatr Lalek