Teatr Rapsodyczny - Dokumenty

Wykaz teatrów działających na terenie miasta Krakowa na dzień 1 listopada 1945, 1945
(ANK, Urząd Wojewódzki Krakowski, sygn. UW II 3846)