Teatr Rapsodyczny - Dokumenty

Zezwolenie na zorganizowanie i prowadzenie Teatru Rapsodycznego w Krakowie, 1945 (ANK, Urząd Wojewódzki Krakowski, sygn. UW II 3847)