Teatr Rapsodyczny - Fotografie

Teatr Rapsodyczny zrodził się z przekonania, że najwyższą wartością i istotą sztuki teatralnej jest artyzm Słowa. Spośród wszystkich środków scenicznego przekazu dostępnych w konwencjonalnym teatrze dramatycznym, żywe Słowo zostało wyniesione do roli dominanty, wobec której wszystko inne pełniło funkcję drugoplanową.

W wyniku tego przewartościowania narodził się jedyny w swoim rodzaju teatr o bardziej słuchowiskowym niż widowiskowym profilu, o własnym kształcie scenicznym, w którym scenografia traktowana była umownie i wyjątkowo ascetycznie, a aktor przemawiał do widza tak, by świat opisany przez poetów oglądany był oczyma wyobraźni. Tę specyfikę spektakli Rapsodyków dostrzec można na fotografiach, na których utrwalone zostały sceny poszczególnych przedstawień.

J. Kasprowicz, „Hymny”, reż. Mieczysław Kotlarczyk, na fotografii: Danuta Michałowska, 1945 Autor nieznany (ANK, Akta osób i rodzin – zbiór szczątków zespołów, sygn. 29/645/339) „Słowo o Kościuszce”, reż. Mieczysław Kotlarczyk, Tadeusz Ostaszewski, od lewej: Halina Kwiatkowska, Danuta Michałowska, Mieczysław Kotlarczyk, Jan Adamski, August Kowalczyk, Antoni Żuliński, Ostaszewscy, 1946 Autor nieznany (ANK, Akta osób i rodzin – zbiór szczątków zespołów, sygn. 29/645/339) J. Słowacki, „Król Duch”, reż. Mieczysław Kotlarczyk, na fotografii: August Kowalczyk, Magdalena Grodyńska, Ewa Heise, Teresa Larysz, Danuta Michałowska, Anna Namysłowska, Krystyna Ostaszewska, 1948 Autor nieznany (ANK, Teatr Rapsodyczny w Krakowie, sygn. TRK 55) J. Słowacki, J. Conrad „Lord Jim”, reż. M. Kotlarczyk, od lewej: Mieczysław Kotlarczyk,1948 Autor nieznany (ANK, Teatr Rapsodyczny w Krakowie, sygn. TRK 55)

A. Mickiewicz, S. Wyspiański, Homer, „Odyseja”, reż. M. Kotlarczyk, 1958 Autor nieznany (ANK, Teatr Rapsodyczny w Krakowie, sygn. TRK 55) J. Tuwim, C.K. Norwid, „Dialogi Miłości”, reż. M. Kotlarczyk od lewej: Ryszard Machowski, Marzanna Fiałkowska, Zbigniew Gorzowski, Wanda Januszkiewicz, 1960 Fot. Wojciech Plewiński (ANK, Teatr Rapsodyczny w Krakowie, sygn. TRK 55) J. Słowacki „Legendy Złote i Błękitne”, reż. M. Kotlarczyk, na fotografii: Czesław Meissner, 1957 Fot. Adam Drozdowski (ANK, Teatr Rapsodyczny w Krakowie, sygn. TRK 55) Partytura do sztuki