Teatr Rapsodyczny - Plakaty

Licznie reprezentowaną grupą archiwaliów są plakaty i afisze teatralne informujące o planowanych premierach, występach gościnnych, bieżącym repertuarze Teatru czy też zajęciach prowadzonych przez przyteatralną Szkołę Dramatyczną. Wśród nich zachowały się także dwa afisze związane z przedwojenną działalnością artystyczną Mieczysława Kotlarczyka. Pozwoliliśmy sobie uatrakcyjnić naszą ekspozycję, włączając jeden z nich do prezentowanej kolekcji.

Afisz informujący o programie obchodów 145 rocznicy uchwalenia Konstytucji Majowej oraz 15 rocznicy odzyskania Śląska z Karolem Wojtyłą w obsadzie aktorskiej, 1938
(ANK, Teatr Rapsodyczny w Krakowie, sygn. TRK 56d) Plakat reklamujący przedstawienie „Szopka krakowska”, 1957 (ANK, Teatr Rapsodyczny w Krakowie, sygn. TRK 56a)

Plakat reklamujący przedstawienie „Ballada o Janosiku”, 1966 (ANK, Teatr Rapsodyczny w Krakowie, sygn. TRK 56a) Plakat reklamujący sztukę „Legenda” Stanisława Wyspiańskiego, 1961 (ANK, Teatr Rapsodyczny w Krakowie, sygn. TRK 56a) Plakat reklamujący sztukę Plakat reklamujący sztukę Repertuar Teatru Rapsodycznego na dni od 17.09. do 02.10. 1949 roku, 1949
(ANK, Teatr Rapsodyczny w Krakowie, sygn. TRK 56b) Afisz informujący o terminach i miejscu wystawienia sztuki Afisz informujący o premierze sztuki Afisz informujący o występach gościnnych w Łodzi, 1947 (ANK, Teatr Rapsodyczny w Krakowie, sygn. TRK 56c) Afisz informujący o sztukach wystawianych na deskach warszawskiego Teatru Rozmaitości w ramach Festiwalu Sztuk Radzieckich Afisz informujący o zajęciach prowadzonych przez Szkołę Dramatyczną działającą przy Teatrze Rapsodycznym w Krakowie, b.d.
(ANK, Teatr Rapsodyczny w Krakowie, sygn. TRK 55d)