Teatr Rapsodyczny - Widownia

Teatr Rapsodyczny ofiarował swemu miastu kilka tysięcy wyjątkowych spektakli opowiedzianych ze scen przy ulicach: Warszawskiej, Bohaterów Stalingradu (dzisiaj ponownie ul. Starowiślna) i Skarbowej, o czym przypominają dziś archiwalne egzemplarze zaproszeń, książek biletowych czy programów przedstawień.

Te ostatnie, starannie opracowane, miały przygotować audytorium do świadomego odbioru inscenizowanych tekstów, gorliwie dobranych pod względem walorów artystycznych, poznawczych i społeczno-wychowawczych. Wykształcenie odbiorcy zdolnego przyswoić bardziej subtelny i trudny repertuar było bowiem ambicją Rapsodyków. Z tą misją przemierzali kraj wzdłuż i wszerz, docierając do różnych jego zakątków, w których odnajdywali oddanych wielbicieli swego artystycznego przekazu.

Program przedstawienia inaugurującego działalność Teatru Rapsodycznego w powojennym Krakowie, 1945 (ANK, Teatr Rapsodyczny, sygn. TRK 27) Program przedstawienia Plan widowni w siedzibie Teatru Rapsodycznego przy ul. Skarbowej 2, 1957
(ANK, Prezydium Rady Narodowej Miasta Krakowa, sygn. 29/701/2462) Bilet wstępu na przedstawienie, 1965
(ANK, Teatr Rapsodyczny w Krakowie, sygn. TRK 134) Zaproszenie na sztukę Zaproszenie na sztukę Pierwsza strona listy zaproszeń na premierę „Dziadów” A. Mickiewicza w dniu 9 września 1961 (ANK, Teatr Rapsodyczny w Krakowie, sygn. TRK 21) Pierwsza strona listy zaproszeń na spektakl „Dziady” A. Mickiewicza w dniu 11 września, 1961 (ANK, Teatr Rapsodyczny w Krakowie, sygn. TRK 21) Kupon uprawniający do zakupu biletu z 45 procentową zniżką, 1958 (ANK, Teatr Rapsodyczny w Krakowie, sygn. TRK 32) Telegram Wojewódzkiej Agencji Imprez Estradowych w Bydgoszczy, [1960]
(ANK, Teatr Rapsodyczny w Krakowie, sygn. TRK 46) Analiza działalności objazdowej Teatru w 1959 roku sporządzona dla Ministerstwa Kultury i Sztuki (s. 1), 1959
(ANK, Teatr Rapsodyczny w Krakowie, sygn. TRK 46)