Teatr Rapsodyczny - Dokumenty

Fragment sztuki “Beniowski” J. Słowackiego objęty cenzurą, 1949
(ANK, Teatr Rapsodyczny w Krakowie, sygn. TRK 31)