Teatr Rapsodyczny - Dokumenty

Pieczęć Wojewódzkiego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Krakowie, 1961
(ANK, Teatr Rapsodyczny w Krakowie, sygn. TRK 21)