Teatr Rapsodyczny - Dokumenty

Pismo z propozycją telewizyjnej realizacji “Eugeniusza Oniegina” A. Puszkina, 1959 (ANK, Teatr Rapsodyczny w Krakowie, sygn. TRK 46)